06 16


In korte tijd was er dus de opkomst en de ondergang van de Katharen, de Graallegenden en de Tempeliers. Slechts één groep Tempeliers werd gespaard: het garnizoen dat gelegerd was in het kasteel van le Bézu, ten zuiden van Rennes-le-Château. Banden met de familie Blanchefort speelden hierbij een belangrijke rol. Het was duidelijk dat deze familie bescherming genoot…

De familie Blanchefort zou een geheim bezitten, dat eeuwen lang werd doorgegeven. De laatste telg was Marie de Negri. Zij gaf het geheim door aan pastoor Antoine Bigou, die het op cryptische wijze noteerde op haar grafsteen en op de documenten. Later werd dit ontdekt door Saunière. Had het geheim te maken met één van de genoemde schatten?

Op zoek naar het antwoord op deze vraag volgen in Deel 3 een aantal van de ontdekkingen die de afgelopen decennia gedaan zijn.
Kasteel bij Le Bézu :

Château d'AlberdunChâteau de Blanchefort

Citerne van Blanchefort (de Cardou op de achtergrond)
Deel 2 - Hoofdstuk 5: Blanchefort.   (complete tekst)  

Na het lezen van deze beknopte geschiedenis, is het duidelijk dat er in tweehonderd jaar tijd, zeg van 1100 tot 1300, enorm veel gebeurd is in de Languedoc. We zagen de opkomst, de bloei en het verdwijnen van de Katharen, de Tempeliers en de Graallegenden. Alle drie zijn ze met elkaar verweven. In de "vernieuwde" Graallegenden zijn de Tempeliers nadrukkelijk aanwezig. Vele Tempeliers waren zelf Kathaar, en uiteraard deed de Orde ook niet mee met de Albigenzische kruistocht. Maar opeens was het afgelopen. De Graallegenden werden eeuwenlang niet meer verteld, de Katharen waren letterlijk vernietigd, en de Tempeliers in 1307 allemaal opgepakt. Hoewel, in feite is dit laatste niet helemaal waar. Er was een groep Tempeliers die níet werd gearresteerd. Namelijk de groep, die gelegerd was in het kasteel van le Bézu, een paar kilometer ten zuiden van Rennes-le-Château. Zij hadden blijkbaar een dermate belangrijke taak, dat dit hen boven de wet stelde en bescherming bood. De reden daarvan kan gezocht worden in de kennelijke macht van het geslacht Blanchefort, waarvan het kasteel zich ten oosten van Rennes-le-Château bevond, en die, zoals gezegd, van de Merovingen zou afstammen. Betrand de Blanchefort wordt genoemd als de vierde Grootmeester van de Tempeliers. En de moeder van paus Clemens V, die het arrest uitvaardigde, was Ida de Blanchefort. Ook het feit dat de commandant van Château d'Albedun in Le Bézu ene Seigneur de Goth was, terwijl Clemens V voor zijn pausschap Bertrand de Goth heette, zal een rol gespeeld hebben. Het is duidelijk dat de Blancheforts in het complot zaten en bescherming genoten.

Volgens het Verhaal bezat de familie Blanchefort een groot geheim. Een geheim, dat eeuwenlang van generatie op generatie was doorgegeven, totdat de laatste telg uit het geslacht die in Rennes-le-Château woonde, Marie de Negri Dame de Hautpoul de Blanchefort, het vlak voor haar dood in 1781 doorgaf aan pastoor Antoine Bigou. Deze schreef het geheim op cryptische wijze op haar grafstenen en op een tweetal documenten. Bij het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 verstopte hij de documenten in de kerk van Rennes-le-Château en vluchtte drie jaar later naar het Spaanse Sabadell. Voor zijn dood in 1794 vertelde hij aldaar het geheim aan de eveneens gevluchte pastoor Cauneille. Op zijn beurt vertrouwde deze het geheim toe aan Jean Vié, die vanaf 1840 pastoor van Rennes-les-Bains was en aan Emile François Cayron, vanaf 1840 pastoor van St.Laurent de la Cabrerisse. Het spoor gaat nog verder, want Cayron leidde later in Quillan Henri Boudet op die in 1872 Jean Vié opvolgde. Via Boudet belandde het geheim bij Bérenger Saunière, die de documenten van Bigou vond en de inscripties van de grafsteen van Marie de Negri vernietigde. Het traject van het geheim is tot zover duidelijk. Maar wat is het geheim zelf? Vele sporen leiden naar het gebied rond Rennes-le-Château. Maar wat is er waar van alle verhalen? Is er een schat? Is het de Graal? Zijn het documenten? Wat is het geheim? De zoektocht naar de oplossing hiervan heeft veel informatie opgeleverd. Een deel van die informatie wordt in het nu volgende hoofdstuk besproken. Ze vormen als het ware de ingrediënten, waardoor ik in staat was zélf een aantal vondsten te doen, die mij tenslotte de onthulling brachten van het Mysterie van Rennes-le-Château.