06 16


Ik realiseerde me dat het wapenschild van het dorp Arques is opgebouwd uit twee letters: de "A" en de "M". Het Geheim van het Kerken-patroon heeft dus betrekking op de "Alpha en de Omega". Oftewel: het Geheim van Blanchefort is een Geheim van Christus.


Wapen Arques

Idem, op de kaart

 

Deel 6 - Hoofdstuk 22: Conclusie.   (complete tekst)

Ik heb u op deze site aan kunnen tonen dat het "Mysterie van Rennes-le-Château" en het "Geheim van Blanchefort" dezelfde oorsprong hebben als de door mij ontdekte Blanchefort-geometrie en het Kerken-patroon. Alles wijst erop dat het gaat om die ene Geheime Plaats op de flanken van de berg Cardou. Bovendien leerde het wapen van het dorp Arques mij nog meer. Als je het patroon goed bekijkt, dan is het samengesteld uit twee letters: de "A" en de "M", de alpha en de omega. Oftewel, het Geheim waar dit patroon naar verwijst, is een Geheim van Christus!

De vele speculaties over een graf van Christus in Frankrijk leken mij in eerste instantie ver gezocht en te sensationeel om waar te zijn. Maar uit mijn eigen onderzoek zou ik best wel eens de conclusie kunnen trekken dat de kans bestaat dat op de Geheime Plaats het Graf van Christus is ! Deze voorzichtige conclusie zal voor sommigen geen verassing zijn, terwijl het voor anderen misschien lachwekkend is. Een derde groep zal het wellicht als godslastering beschouwen. Maar het bestaan van een historische Jezus moet echter los gezien worden van het geloof in een Goddelijke Christus. In dit verband citeer ik mijn encyclopedie, waar in 1977 al in stond: "Sommige theologen zijn van mening dat het geloof in de levende Heer voorrang moet hebben boven het geloof aan de historische betrouwbaarheid van de overlevering in deze. Zij wijzen er op dat het Nieuwe Testament geen enkele verschijning van de verezen Jezus vermeldt aan neutrale getuigen of aan zijn tegenstanders. In dit perspectief verschijnt de opstanding van Christus voornamelijk als een geloofsuitspraak, historisch even weinig te controleren als de uitspraak dat het Rijk van God nabij is gekomen." Vandaar ook de uitspraak van Paus Johannes XXIII (aan het begin van dit deel), die in 1960 de nadruk legde op het "lijden van Jezus" en niet op zijn dood en opstanding.

Afsluitend brengt deze conclusie ons bij de vraag waarom acht eeuwen lang nog nooit iemand iets heeft verklapt. Waarom er nog nooit iemand is geweest, die heeft verteld wat het Geheim inhoudt. De reden hiervan is dat het Geheim stamt uit een periode dat de Kerk van Rome een ongekende macht bezat. Mijns inziens heeft Jezus inderdaad de kruisiging overleefd, maar is zijn lichaam pas later door de Tempeliers naar Frankrijk gebracht. Niemand mocht in die tijd het Geheim weten. Het ondermijnde immers het gezag van de Kerk. Werd er iets gezegd dat niet op één lijn lag met de leer van de Kerk, dan werd men zwaar gestraft. Vandaar dat men zich stil hield, en wie toch iets zei belandde op de brandstapel. De Tempeliers weten hier alles van; het werd hun ondergang. Deze situatie heeft eigenlijk zeer lang geduurd. Pas in onze tijd is er meer openheid gekomen, wat bijvoorbeeld ook Pierre Plantard heeft doen besluiten om het Geheim beetje bij beetje bekend te maken. Dingen die voorheen als "ketters" werden beschouwd, kunnen tegenwoordig min of meer ongestraft worden gezegd. En soms worden die ook gezegd, maar altijd afgedaan als onwaar en sensatiebelust. "I only tell you what you want to know", hoorde ik mijn computer via Internet zeggen, toen ik op zoek was naar informatie over de Prieuré de Sion. Maar wellicht wordt het tijd om ook eens te zeggen wat we eigenlijk niet willen weten...