06 16


4.1 Chronologisch overzicht.

Hieronder staan een aantal gebeurtenissen in het verleden, vanaf de geboorte van Christus, die met het Verhaal direkt in verband staan. (De jaartallen met een * zijn niet exact te bepalen.)

70    Verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen (onder Keizer Titus)
400  Germaanse Volksverhuizing, de Sicambriërs vestigen zich in de Ardennen
410  Plundering van Rome door de Visigoten (onder Alarik)
447  Merovech wordt koning der Franken
507  Visigoten door de Merovingen verslagen (onder Clovis I)
681  Sigebert IV, zoon van Dagobert II, terug in Rennes-le-Château
751  Karolingen nemen de macht over (onder Pippijn de Korte)
900*  Ontstaan Katharisme
1096  Eerste kruistocht
1099  Oprichting Orde van Sion
1118  Oprichting Orde der Tempeliers
1127  Terugkeer kruisvaarders naar Frankrijk
1150*  Bouw Kerken-patroon
1153  Bertrand de Blanchefort 4e Grootmeester der Tempeliers
1188  Oprichting Prieuré de Sion
1190  Ontstaan Graallegenden
1200*  Monniken St.Bertin maken Kaart Jeruzalem
1208  Albigenzische kruistocht
1210  De Razès wordt veroverd door Simon de Montfort
1231  Pierre de Voisins krijgt Blanchefort en omgeving
1244  Val Montségur
1280  Gilles I de Voisins start bouw donjon van Arques
1307  Arrestatie van alle Tempeliers
1321  Guilhelm Bélibaste, de laatste kathaarse parfait, wordt verbrand
1340*  Start bouw kasteel van Serres (door de fam. de Voisins)
1350  Kerken-patroon wordt familiewapen de Voisins
1429  Jan en Hubert van Eijck maken "Het Lam Gods"
1436  Jan van Eijck maakt "Madonna met Kanunnik Van der Paele"
1457  René d'Anjou schrijft "Le Cuer d'amours espris"
1550*  Bouw huidige vorm kasteel van Serres (door de fam. de Voisins)
1640  Nicolas Poussin maakt "Les Bergers d'Arcadie"
1650*  Opkomst Rozekruizersbeweging
1660*  David Teniers de Jonge maakt "St.Antonius en St.Paulus"
1680*  Anonieme schilder maakt "De Kroning van Celestinus V"
1696  Kerken-patroon wordt wapenschild van Arques
1750*  Esoterische kunstverzameling Shugborough Hall
1780  Antoine Bigou maakt documenten en grafstenen Marie de Negri
1789  Uitbreken Franse Revolutie
1885  Bérenger Saunière wordt pastoor van Rennes-le-Château
1886  Henri Boudet schrijft "La Vraie Langue Celtique"
1917  Bérenger Saunière overlijdt
1953  Marie Denarnaud overlijdt
1956  Noël Corbu publiceert het Verhaal in "La Dépêche du Midi"
1968  Gérard de Sède schrijft "Le Trésor Maudit"
1997  Alain Feral schrijft "Clef du Royaume des Morts"
4.2  D
e Grootmeesters van de Prieuré de Sion.

Volgens een pamflet, gedeponeerd in de Bibliothèque National in Parijs, zijn de volgende personen Grootmeester geweest:
1188 – 1220  Jean de Gisors
1220 – 1266  Marie de Saint-Clair
1266 – 1307  Guillaume de Gisors
1307 – 1336  Edouard de Bar
1336 – 1351  Jeanne de Bar
1351 – 1366  Jean de Saint-Clair
1366 – 1398  Blanche d’Evreux
1398 – 1418  Nicolas Flamel
1418 – 1480  René d’Anjou
1480 – 1483  Jolande de Bar
1483 – 1510  Sandro Filipepi
1510 – 1519  Leonardo da Vinci
1519 – 1527  Connétable de Bourbon
1527 – 1575  Ferdinand de Gonzague
1575 – 1595  Louis de Nevers
1595 – 1637  Robert Fludd
1637 – 1654  Johan Valentin Andreae
1654 – 1691  Robert Boyle
1691 – 1727  Isaac Newton
1727 – 1746  Charles Radclyffe
1746 – 1780  Karel van Lotharingen
1780 – 1801  Maximiliaan van Lotharingen
1801 – 1844  Charles Nodier
1844 – 1885  Victor Hugo
1885 – 1918  Claude Debussy
1918 –   ...   Jean Cocteau

Tot zover de lijst in de "dossiers secrets". Deze geheime dossiers moeten gedeponeerd zijn ten tijde van het Grootmeesterschap van Jean Cocteau, want deze overleed in 1963. Daarna schijnt er een driemanschap geweest te zijn, bestaande uit Pierre Plantard, Gaylord Freeman en Antonio Merzagora. Vanaf 17 januari (!) 1981 tot 10 juli 1984 was Plantard als enige de Grootmeester. Hij overleed september 2000. Wie de functie momenteel vervult is niet bekend.

 


4.3  De overdracht van het Geheim.

Dank zij de ontdekking van het "Kerken-patroon" is het mogelijk om aan te tonen dat het "Mysterie van Rennes-le-Château" en het "Geheim van Blanchefort" dezelfde basis hebben: de Geheime Plaats op de berg Cardou. Hieronder het spoor van begin tot eind:

Bouw Kerken-patroon (12e eeuw)
Pierre de Voisins krijgt Blanchefort en omgeving (1231)
Gilles I bouwt Blanchefort-geometrie (1280)
Familie de Voisins neemt Kerken-patroon als familiewapen aan (1350)
Laatste telg de Voisins trouwt met de heer Marquefave (1400)
Hun dochter trouwt met baron Pierre-Raymond d'Hautpoul (1422)
Baron Henri d'Hautpoul neemt de titel "Heer van Blanchefort" aan (1680)
De laatste "Heer van Blanchefort" overlijdt (1732)
Zijn echtgenote is Marie de Negri d'Ables, Dame d'Hautpoul de Blanchefort
Marie de Negri overlijdt en geeft het Geheim door aan pastoor Antoine Bigou (1781)
Antoine Bigou maakt de grafstenen en de documenten (1781)
Antoine Bigou verstopt de documenten en vlucht naar Spanje (1789)
Antoine Bigou geeft het Geheim door aan pastoor Cauneille (1794)
Pastoor Cauneille geeft het Geheim door aan Jean Vié en Emile François Cayron, de latere pastoors van Rennes-les-Bains en St.Laurent de la Cabrerisse (1840)
Pastoor Cayron leidt Henri Boudet op in Quillan (18..)
Henri Boudet volgt Jean Vié op als pastoor van Rennes-les-Bains (1872)
Bérenger Saunière wordt pastoor van Rennes-le-Château (1885)
Bérenger Saunière raakt bevriend met Boudet en vindt documenten (1891)
Saunière overlijdt en huishoudster Marie Denarnaud bewaakt het Geheim (1917)
Marie Denarnaud overlijdt en neemt het Geheim mee in haar graf (1953)
Het Geheim van Blanchefort eindigt - Het Mysterie van Rennes-le-Château begint
Noël Corbu beschrijft het Mysterie in "La Dépêche du Midi" (1956)
Gérard de Sède beschrijft het Mysterie in "Le Trésor Maudit" (1968)
Henri Lincoln schrijft "Het Heilige Bloed, de Heilige Graal" (1982)
Nederlanse vertaling bij Tiron (1989)

Vanaf 1989 volg ik zelf het Mysterie
In 1998 ontdekte ik de "Blanchefort-geometrie"
In 1999 ontdekte ik het "Kerken-patroon"
In 2000 voltooide ik mijn manuscript "Het Geheim van Blanchefort"
In 2001 voltooide ik de CD-rom "Het Geheim van Blanchefort"

4.4  Het onderlinge verband der documenten.

Om de samenhang van het kleine en het grote document aan te kunnen tonen (zie afbeeldingen Deel 3 - Hoofdstuk 7), is het eerst nodig om te bepalen hoe de teksten op het perkament hadden gestaan. In vier stappen toon ik aan hoe het verband gevonden kan worden.

Stap 1.
Op het eerste, kleine document gebruikte ik het vreemde driehoekje links boven en de drie kruisjes als oriëntatiepunten. Ik tekende 5 lijnen: Lijn 1 gaat langs de bovenkant van het driehoekje en door het kruisje van regel 4. Lijn 2 gaat door de linker bovenhoek en door het kruisje van regel 10. Lijn 3 gaat langs de rechter zijkant van het driehoekje. Lijn 4 gaat vanaf het uiteinde van deze zijkant en door het kruisje van regel 7. Lijn 5 loopt evenwijdig hieraan en gaat door "mi" (bij het driehoekje).


Stap 2.
Op het tweede, grote document tekende ik 4 lijnen. Ik hield het document ondersteboven, zodat het woord "SION" en de letters "A" en "N" goed stonden. Lijn 1 verbindt de middelpunten van de tekens boven en onder de tekst. Lijn 2 gaat langs de rechterkant van de "A" en langs de "N" (van "SION"). Lijn 3 gaat langs de linkerkant van de "A". Lijn 4 gaat door de top van de "A", langs de "N" daaronder en loopt evenwijdig aan lijn 1. De lijnen 1 en 4 lopen verticaal over de tekst.

Stap 3.
Om nu de samenhang van beide documenten te bekijken, legde ik de transparanten met beide lijnenstelsels over elkaar heen. De lijnen 2 en 3 van het eerste document bleken samen te vallen met de lijnen langs de "A" van het tweede document ! (Ik heb deze lijnen dezelfde nummers gegeven.) Na het kleine document omgedraaid te hebben (omdat deze op de àndere kant van het perkament stond), constateerde ik dat lijn 1 naar het middelpunt van het bovenste teken liep en lijn 4 naar het middelpunt van het onderste teken. Om te bekijken hoe de teksten nu over elkaar heen kwamen te liggen gebruikte ik transparanten met de teksten. Helaas kwamen ze niet zo mooi over elkaar heen te liggen. Het leek mij waarschijnlijker dat de maker dit wél had laten doen. Ik ging dus verder zoeken.
Stap 4.
Ik besloot om het eerste document te gaan draaien met de top van de "A" als vast punt. Ik draaide net zolang totdat lijn 3 door het midden ging van het bovenste teken. Lijn 2 gaat in dat geval langs de "A" en de "N" en de lijnen 4 en 5 lopen horizontaal. Deze horizontale lijnen geven samen met de lijn door de tekens (boven en onder de tekst) de richting aan van de meridiaan en de parallel. De juistheid van bovenstaande stappen werd bevestigd door het feit dat de teksten nu wel mooi over elkaar heen lagen.

Het gevolgen van deze samenhang is te lezen en te zien in Deel 4 - Hoofdstuk 14.
4.5  Links op Internet.RLC.fr
 
RLC.com


 
RLC.org
 
RLC.tv
 
RLC research.comRLC team.org
 
RLC rhedae.com
 
RLC books.infoBen Hammott
 
The Bloodline
 
Prieuré de Sion

4.6  Artikel Noël Corbu.

In 1955 schreef hotelier Noël Corbu voor zijn gasten het volgende verhaal:

"L 'histoire de Rennes-le-Château se perd dans la nuit des temps. On peut affirmer sans crainte que ce plateau a toujours été habité. Certains historiens ont écrit et fixé la fondation de Rennes-le-Château par les Wisigoths aux environs du Vème siècle. Ceci est absolument démenti par la quantité de vestiges beaucoup plus anciens que l'on trouve à fleur de sol, qu'ils soient préhistoriques, paléolithiques ou néolithiques, ibères. gaulois. romains. gallo-romains. Leur abondance et leur diversité prouvent, sans contestation possible que Rennes-le-Château était, bien avant les Wisigoths, une grande cité. 
D'autres historiens pensent que Rennes-le-Château était la capitale des Sociates, très forte peuplade gauloise qui tint en échec César pendant longtemps. Ce dernier, dans ses commentaires, relatant la chute de leur capitale, parle du pays environnant et sa description correspond exactement au panorama que l'on voit de Rennes-le-Château: pic de Bugarach au Sud-Est, pic de Cardou à l'Est, terre de Becq et plateau des Fanges au Sud, l'Aude et ses méandres à l'Ouest et sa vallée en direction d'Alet et Carcassonne. Rien n'y manque et l'on peut raisonnablement supposer que Rennes- le-Château, avant d'être puissante capitale Wisigothe, a été capitale gauloise, puis grande cité gallo-romaine, et certainement avant cette époque, grand habitat préhistorique.

Pourquoi cette importance de Rennes-le-Château pendant ces temps? 
1. Par sa situation géographique qui domine et commande toutes les vallées : celle de la Sals venant de Rennes-le-Château et Narbonne, celle de l'Aude vers Carcassonne et vers Sigean, celle aboutissant à Puivert et Chalabre, et celle qui de Rennes-le-Château permettait d'aller en Espagne avant que la route passant par les gorges de la Pierre-Lys soit percée. La route Rennes-Ie-Château / Espagne a été certainement une voie romaine, car on retrouve encore des tronçons parfaitement dallés, et au lieu-dit "La Rode" on a trouvé une roue en bronze et un timon de char romain, actuellement au musée de Toulouse. 
2.  Par le nombre de sources qui, sur ce piton donnent de l'eau en abondance et qui n'ont jamais été taries. 
3.  Par son climat très tempéré, beaucoup moins froid et exempt de brouillard et de brume en hiver, beaucoup moins chaud en été que la vallée. Ces trois points font de Rennes.le-Château un endroit absolument privilégié, une sorte d'oasis dans la cuvette qu'elle domine. Dès le Vème siècle, Rennes-le-Château qui s'appelait Rhedae, est une grande cité. Capitale Wisigothe du Razès, elle compte plus de 30.000 habitants. La rue des bouchers en comprenait 18.000. Son importance est telle que les Evêques chargés par Charlemagne d'évangéliser la Septimanie, les Wisigoths ayant embrassé bien avant le catharisme, l'hérésie chrétienne de l'arianisme, ne mentionnent dans le rapport à l'Empereur que deux villes importantes: Rhedae et Narbonne. La citadelle de Rhedae avait une superficie d'au moins trois fois plus grande que le village actuel. On dénombrait 7 lices. La ville s'étendait au Sud jusqu'à un autre piton où était bâtie une autre forteresse que l'on appelle le Castella. Une autre ceinture de forteresses défendait Rhedae : ce sont les châteaux de Coustaussa, de Blanchefort, d'Arques, du Bézu, de Carderonne et de Couiza.

La décadence de Rennes-le-Château commence avec les luttes albigeoises. En partie détruite, elle est, sur l'ordre de Saint Louis, rebâtie. Philippe le Hardi poussa l'œuvre de son père, et l'on peut dire que sous le XIIIème siècle, si la ville n'a plus l'importance qu'elle avait avant, la citadelle, elle, est toujours debout et aussi puissante. Mais une affaire assez confuse de vente du territoire de Rhedae au roi de Castille fait que les Espagnols, pour récupérer leur achat, envahissent la Septimanie et détruisent une première fois Rhedae. Rebâtie en partie seulement, elle subit une seconde destruction en 1370. Ce fut la fin. Jamais plus Rhedae ne se releva de ses ruines: petit à petit les habitants descendirent vers les vallées et Rhedae qui etait devenu Rennes.le-Château ne fut plus qu'un petit village au lieu de l'orgueilleuse ville de 30.000 habitants. 

Rennes-le-Château serait certainement tombé dans l'oubli total si un prêtre originaire de Montazels, près de Couiza ne vint prendre la cure le 1er juin 1885. Pendant 7 ans, l'abbé Bérenger Saunière mena la vie de tout pauvre curé de campagne, et dans ses archives, sur son livre de comptes, on peut lire, à la date du 1er février 1892 : " Je dois à Léontine, 0 fr. 40; je dois à Alphonsine 1 fr. 65", et ses économies qu'il nomme ses " fonds secrets" se montent à cette époque à 80 frs 65. En ce même mois de février 1892, le maître autel de l'église actuelle tombant en ruines, il avait demandé une aide au Conseil municipal qui la lui avait accordée pour le remettre en état. Les ouvriers le démontant trouvèrent dans un des piliers des rouleaux de bois contenant des parchemins. L'abbé immédiatement alerté s'en empara et quelque chose dut retenir son attention, car il fit arrêter immédiatement les travaux. Le lendemain, il partait en voyage pour Paris, dit-on, mais nous n'en avons aucune confirmation. A son retour, il fit reprendre les travaux, mais là, il ne fit plus faire que le maître autel, mais toute l'église, puis, il s'attaqua au cimetière où il travaillait souvent seul. Il démolit même la tombe de la comtesse d'Hautpoul-Blanchefort et rasa, lui-même, les inscriptions qui étaient sur cette dalle. 

Le Conseil municipal s'émut de la chose et lui interdit de travailler au cimetière, mais le mal était fait, car cette tombe devait avoir une indication. Il fait construire les murs autour du jardin, devant l'église, utilise un splendide pilier de style wisigoth de l'autel, qu'il mutile en y faisant graver "Mission 1891 " pour supporter Notre dame de Lourdes, dans un autre petit jardin. Il fait entièrement restaurer le presbytère; puis en 1897, commande la construction de la maison : de la Tour, du chemin de ronde, du jardin d'hiver, le tout lui coûte un million en 1900, ce qui représente 250 millions de notre monnaie. Il meuble la maison et la tour fastueusement. Son train de vie est royal. L'abbé Saunière reçoit quiconque vient et tous les jours œ sont des fêtes. La consommation de rhum, qu'il fait venir directe- ment de la Jamaïque et de la Martinique atteint 70 litres par mois. Sans compter les liqueurs de toutes sortes, les vins fins; les canards sont engraissés avec des biscuits à la cuiller pour qu'ils soient plus fins. C'est un véritable sybarite. 

Il reçoit une année Monseigneur Billard, qui, d'après les gens du pays, repart... assez content. Mgr Billard a été étonné de la vie de son prêtre, mais il ne dit rien. Mais son successeur Mgr de Beauséjour, demande immédiatement des comptes à l'abbé Saunière et le convoque pour s'expliquer à Carcassonne. Mais ce dernier ne voulant rien dire, prétexte qu'il est malade, qu'il ne peut faire le voyage de Carcassonne. Et, à l'appui de ses dires, montre des certificats du Dr Rocher, médecin à Couiza, certificats faux, puisque nous avons une lettre du Dr Rocher disant en substance ceci: "Mon cher ami, je vous envoie le certificat que vous me demandez et je me ferai un plaisir de vous donner satisfaction". L'abbé Saunière ne peut se rendre à Carcassonne, mais il peut cependant aller à l'étranger: Espagne, Suisse et Belgique. Voyages absolument secrets, et pour donner le change, il laisse à sa bonne et femme de confiance, Marie Dénarnaud, des lettres toutes prêtes ainsi conçues: "Chère Madame" ou "Monsieur" ou "Mademoiselle", "J'ai bien reçu votre lettre: Je m'excuse de ne pouvoir répondre plus longuement, mais je suis obligé d'aller au chevet d'un confrère malade. A très bientôt." Signé "Saunière". Marie Dénarnaud ouvrait le courrier et si une lettre nécessitait une réponse, mettait une de ces courtes missives dans une enveloppe et l'envoyait. Pour tout le monde l'abbé n'avait pas quitté Rennes. 

Cependant à l'évêché, les choses empiraient. En 1911, Mgr de Beauséjour, excédé de ne pouvoir obtenir aucune explication de son prêtre, l'inculpe de trafic de messes et l'interdit. Condamnation par contumace. Le trafic de messes ne tient pas debout, car elles coûtaient 0.50 fr, c'est dire-la quantité de messes qu'il aurait fallu que l'abbé Saunière reçoive pour couvrir ses dépenses. Mais c'était le seul moyen qu'avait Mgr de Beauséjour "pour coincer" son prêtre. 

L'abbé Saunière ne s'incline pas devant la sentence et aussitôt fait appel en cours de Rome. Il prend pour se défendre un avocat ecclésiastique, le chanoine Huguet, qui, aux frais du curé, va à Rome. Le procès dure deux ans et se termine par un non-lieu, le chef d'accusation n'étant pas prouvé. Mais instruit par l'évêque des magnificences et du train de vie de l'abbé, Rome à son tour demande des explications que l'abbé Saunière se refuse à nouveau de donner. Et c'est sous l'inculpation de révolte et outrage envers ses supérieurs qu'il est de nouveau interdit, et cela définitivement, le 11 avril 1915. Cependant, on faisait comprendre à l'abbé Saunière que s'il faisait amende honorable, on pourrait envisager un adoucissement. On verrait. 

Mais l'abbé ulcéré, ne veut absolument plus rien entendre, ni de l'évêché, ni de l'Eglise. Interdit, pour contrer son évêque, il a loué le presbytère pour 99 ans. Dans la petite chapelle, qu'il s'est fait construire, il dit la messe et une grosse partie de la population de Rennes-le-Château vient l'écouter, tandis que le prêtre régulier, nommé par l'évêque, obligé d'habiter Couiza à quatre kilomètres de là, car personne ne le veut, dit sa messe dans une église pour ainsi dire vide.

Pendant toute la durée de son procès avec l'Eglise, l'abbé Saunière n'a plus fait de construction. Mais tout étant consommé, il refait des projets : construction de la route de Couiza à Rennes-le-Château à ses frais, car il a l'intention d'acheter une automobile ; adduction d'eau chez tous les habitants, construction d'une chapelle dans le cimetière ; construction d'un rempart tout autour de Rennes; construction d'une tour de cinquante mètres de haut de façon à voir qui entre, avec un escalier circulaire à l'intérieur, une bibliothèque suivant l'escalier; haussement d'un étage de la tour actuelle ainsi que du jardin d'hiver. Ces divers devis et travaux se montent à huit millions or, soit plus de deux milliards de nos francs. Et le 5 janvier 1917, il accepte les devis et signe la commande de tous ces travaux.

Mais le 22 janvier, soit 17 jours après, il prend froid sur la terrasse, a une crise cardiaque, qui, compliqué d'une cirrhose du foie, ne lui pardonne pas.  Bref, il meurt dans la journée. Mis dans un fauteuil du salon, il y reste exposé tout un jour, couvert d'une couverture avec des pompons rouges. En vénération, ceux qui venaient, coupaient un pompon et l'emportaient. Il fut enterré dans le tombeau qu'il était en train de se faire construire au cimetière. 

La famille Saunière se préoccupa, alors, pour avoir l'héritage ; mais, stupeur, l'abbé Saunière avait tout acheté, tout commandé sous le nom de sa bonne, Marie Dénarnaud, et celle-ci était et demeurait sa légitime propriétaire de sorte que les héritiers présomptifs s'en allèrent tout penauds.  Marie Dénarnaud, très coquette à la mort du curé, devint un exemple d'austérité. Elle se retira au presbytère, vivant absolument seule et ne bougea plus. Elle ne descendit plus une seule fois à Couiza. Pendant des années, elle se refuse à vendre son domaine mais l'âge venant, elle ne pouvait plus ni surveiller, ni faire entretenir, et petit à petit ce fut la destruction et le pillage. Livres rares, timbres, œuvres d'art, tout fut volé. Quand finalement, en 1947, elle se décida et vendit son bien à Monsieur et Madame Corbu qui transformèrent l'ancienne résidence du curé en hôtel "La Tour". 

Quant à l'origine du trésor que le curé a certainement trouvé et dont une grande partie doit encore subsister, les archives de Carcassonne nous en donnent l'explication : Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, régente du royaume de France pendant les croisades de son fils, jugea Paris peu sûr pour garder le trésor royal, car les barons et petites gens se révoltaient contre le pouvoir royal. Ce fut la fameuse révolte des pastoureaux. Elle fit donc transporter le trésor de Paris à Rennes, qui lui appartenait, puis entreprit de mâter la révolte, elle y réussit et mourut peu après. Saint-Louis revint de la croisade, puis repartit de nouveau et mourut à Tunis. Son fils, Philippe le Hardi, devait connaître l'emplacement du trésor, car il s'intéressa beaucoup à Rhedae, et fit faire de nombreux travaux de défense. Aussi retrouve-t-on encore à certaines fondations de tours des éperons qui sont une caractéristique de son époque. Mais après lui, il y a un trou et Philippe le Bel est obligé de faire de la fausse monnaie, car le trésor de France a disparu. Nous devons supposer qu'il ne connaissait pas la cachette. 

Le trésor fut trouvé deux fois : en 1645, un berger nommé Ignace Paris, en gardant ses moutons, tombe dans un trou et ramène dans sa cahute un béret plein de pièces d'or. Il raconte qu'il a vu une salle pleine de pièces d'or et devint fou pour défendre les pièces qu'il a apportées. Le châtelain et ses gardes recherchent vainement l'endroit où est tombé le berger, puis ce fut l'abbé Saunière et les parchemins. 

Toujours d'après les archives qui donnent une liste du trésor, celui-ci se composait de 18 millions et demi de pièces d'or en nombre, soit en poids environ 180 tonnes, plus de nombreux joyaux et objets religieux. Sa valeur intrinsèque, d'après cette liste, est de plus de cinquante milliards. Par contre, si l'on prend sa valeur historique, la pièce d'or de cette époque valant 472.000 Francs, on arrive environ à 4.000 milliards. Ainsi, dans ce modeste village, au panorama et au passé prestigieux, dort un des plus fabuleux trésors qui soit au monde."